Bản tin Bất động sản - Ngày 11/6/2017
Thứ tư, 05/07/2017, 11:36 AM
Video giới thiệu dự án BDS

Video giới thiệu dự án BDS

Thứ bẩy, 06/08/2011, 12:07 PM

Video Clip quảng cáo giới thiệu dự án bất động sản của công ty Dafuco. Được khởi công vào tháng 02/2011, dự kiến hoàn thành vào tháng 04/2013.