Bản tin Bất động sản - Ngày 11/6/2017
Thứ tư, 05/07/2017, 11:36 AM  ( 663 lượt xem )
Bản tin bất động sản 02/06/2017
Thứ hai, 19/06/2017, 08:57 PM  |  ( 139 lượt xem )
FBNC - Kịch bản nào cho thị trường bất động sản Việt Nam 2017
Thứ hai, 19/06/2017, 08:55 PM  |  ( 146 lượt xem )
Bản tin bất động sản ngày 14/06/2017
Thứ bẩy, 13/05/2017, 07:50 PM  |  ( 156 lượt xem )
Bản tin bất động sản - 24/04/2017
Thứ tư, 26/04/2017, 03:18 PM  |  ( 197 lượt xem )
Dự án thương mại tìm cách cạnh tranh với nhà ở xã hội
Thứ bẩy, 27/04/2013, 07:10 AM  | youtube ( 211 lượt xem )

Bản tin tài chính kinh doanh tối có những nội dung đáng chú ý:

- Nhiều dự án nhà ở thương mại tìm cách cạnh tranh với dự án nhà ở xã hội.
- Nguyên nhân trọng tài thương mại chưa thực sự phát huy tại VN.

Kỳ vọng vào gói hỗ trợ từ chính phủ cho nhà ở xã hội
Chủ nhật, 21/04/2013, 04:25 PM  | youtube ( 237 lượt xem )
Bản tin bất động sản VTV1 Ngày 22/05/2017
Thứ sáu, 26/08/2011, 10:35 AM  |  ( 345 lượt xem )
Bản tin Bất động sản VTV1 Ngày 19/06/2010
Thứ sáu, 26/08/2011, 10:31 AM  |  ( 213 lượt xem )
Trang 1/1 <1>
 Các bản tin nổi bật