Thời gian cấp sổ đỏ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 so với trước đây
Thứ sáu, 24/11/2017, 03:41 PM
Quyết định số 5167/QĐ-BTNMT quy định, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước kia.
Trang 1/1 <1>

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tin nhiều người đọc

Chuyên mục hữu ích