Sổ đỏ cấp cho 'hộ gia đình' và cá nhân có gì khác biệt?
Thứ bẩy, 25/11/2017, 09:35 AM
Hỏi: Phần chủ sở hữu trong sổ đỏ nhà tôi ghi là "hộ gia đình", trong khi đó, sổ đỏ của nhà hàng xóm lại chỉ ghi tên một mình ông ấy?
Trang 1/1 <1>

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tin nhiều người đọc

Chuyên mục hữu ích