ᐯÌ ᔕᗩO ᑎÊᑎ TÌᗰ ᑕᕼᑌYÊᑎ GIᗩ TƯ ᐯẤᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYÊᑎ ᑎGᕼIỆᑭ?

????????????̣̂???? ???????????? ???????????? đ????̂̉ đ????̂̀???? ????????̛ ????????????̣̆???? đ????̂̉ ????̛̉ ????????????̂???????? ????????̂̃ ????????̀???????? đ????̂́???? ????????̛́???? ????????̂̀???? ????????̂́???? ????????̣???? ????????????̛????̛̀????, ????????????̂́???? ????????̀ ????????????̛????̛̀???? ????????????̂???????? ????????????????????̂????. ????????????̂́???? ????????̀ ???????????? ????????????̣ ????????????̛????̛̀???????? ???????????? ????????́ ????????????́ ????????????????̂̀???? ????????̛̣ ????́????, ????????̉???? ????????????̂̉???? ????????̀ ????????????̂???? đ????̛????̛̣???? ????????????̀???? ????????̛̀???? ????????̛́???? ????????̛̀???? ????????́ ????????́????????.
1. ????????̂́???? đ????̣̂???????? ????????̉???? ????????̀ ????????????????̉???? đ????̂̀???? ????????̛ ????????̛́????
– Do giá trị lớn nên Bds là khoản đầu tư quan trọng và chỉ 1 vài lần với người mua nhà để ở. Thông thường họ là người thiếu kiến thức trong thị trường bds. Giữa vô vàn lời chào mời sẽ rất khó tìm được sản phẩm tốt nhất với nhu cầu tài chính, nhu cầu ở và với họ xem là tài sản lớn cả đời.
– Với nhà đầu tư Bds không chuyên, họ bận rộn không có thời gian và thông tin về thị trường bds. Nên rất dễ mất kiểm soát dẫn đến quyết định mua khi gặp môi giới bds, người đang cố bán sản phẩm hơn là giúp cho nhà đầu tư kiếm lợi nhuận cao nhất.
– Do sự chuyên nghiệp hóa nên môi giới bds được đào tạo như một AI (trí tuệ nhân tạo). Nghĩa là bị tẩy não để tối ưu mặt tốt và giảm mắt xấu của sản phẩm. Ngoài kiến thức bán hàng thì những kỹ năng về tài chính hoặc tư duy phản biện, đánh giá phân tích thị trường đều thấp kém.
2. ????????́???? ????????????̣???? ????????̀???????? ????????̛ ????????̂́???? – ????????̂???? ????????????̛́???? – ????????̀ ????????????
– Cò có thể hiểu là hình thức giới thiệu bds cấp thấp. Giới thiệu bds để hưởng hoa hồng khi có hoặc không hề có kiến thức về bds. Với cò bds, người mua là người tự định hướng việc mua sản phẩm còn tác động của cò tương đối ít.
– Môi giới bds là hình thức giới thiệu bds chuyên nghiệp. Kiến thức bds chuyên sâu hoặc được nhồi nhét như một AI (trí tuệ nhân tạo). Với môi giới bds, người mua là người bị định hướng để mua sản phẩm thông qua tác động cảm xúc.
– Và thông thường lợi ích ở hoặc lợi ích đầu tư của khách hàng được đặt dưới lợi ích cá nhân của môi giới. Gần như môi giới bds là trực thuộc công ty chuyên bán các dự án trong đó sản phẩm bds được đóng gói và bán đại trà.
3. ????????????????????̂???? ???????????? ????????̛ ????????̂́???? ???????????? ????????????????????̂???? ????????????????????̣̂????
– Đây là người không cố tìm cách tẩy não khách hàng bằng cảm xúc. (Khách hàng đa số mua hàng bằng cảm xúc). Cung cấp các sản phẩm khách nhau cho khách hàng chọn lựa.
– Đây là các môi giới bds có thâm niêm, hoặc đã có chứng chỉ hành nghề nhiều năm, hoặc sau thời gian làm cho các công ty đã phát triển riêng.
– Đây là người đã thoát khỏi việc bị nhồi nhét kiến thức AI hoặc đã đủ kinh nghiệm đánh giá thị trường chung và riêng cho từng loại sản phẩm.
– Đây là người thường hoạt động chuyên về 1 loại hình bds riêng biệt và thiên hướng đầu tư bds hơn là mua sản phẩm để ở.
– Đây là người có kiến thức tài chính tốt, đánh giá được rủi ro (thứ sẽ tìm mọi cách nói giảm hoặc tránh trong mọi dự án, sản phẩm chào bán). Đánh giá được tiềm năng lợi nhuận. Và quyền quyết định thường trao cho nhà đầu tư, người mua cuối.
– Tìm sản phẩm khác phù hợp với khách hàng dù hoa hồng có thể thấp hơn.
????????̣̂???? ????????̂???? ????????????̛́???? ???????????? ????????̛́???? ????????????̂???? ????????????́ ????????????̂???? ????????????̀????????, ????????????̂???????? ????????????̛̀???????? ????????̂???????? ???????????? ????????̃ ????????̆????????, ????????????̂́???? ????????????̛́???? ????????????̀ ????????????̆́???? ????????????̆́???? ????????????????????̂???? ????????????????????̣̂????, ????????????̀???????? ????????̂????????. ????????̛????̛̣???????? ????????????́???????? ????????̀???????? ????????̀ ???????????????????? ????????̂́ ????????̆???????? ???????????????? ????????????̛̀???? ????????????????. ????????????̂???????? ????????????̉ ????????̣̂???? ????????̀???? ????????????̛̉ ????????????̀???????? ????????????̀ đ????̂̀???? ????????̛ ???????????? ????????????????????̂???? ????????????????????̣̂????.
???????????? ???????? ????????. ????????̃???? ????????̀???? ????????̀ ????????̉???? ????????????̣̂????.

ᐯÌ ᔕᗩO ᑎÊᑎ TÌᗰ ᑕᕼᑌYÊᑎ GIᗩ TƯ ᐯẤᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYÊᑎ ᑎGᕼIỆᑭ? - I ᔕᗩO ᑎEᑎ TIᗰ ᑕᕼᑌYEᑎ GIᗩ TU ᐯAᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYEᑎ
ᐯÌ ᔕᗩO ᑎÊᑎ TÌᗰ ᑕᕼᑌYÊᑎ GIᗩ TƯ ᐯẤᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYÊᑎ ᑎGᕼIỆᑭ? - 1637589606 103 ᐯI ᔕᗩO ᑎEᑎ TIᗰ ᑕᕼᑌYEᑎ GIᗩ TU ᐯAᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYEᑎ
ᐯÌ ᔕᗩO ᑎÊᑎ TÌᗰ ᑕᕼᑌYÊᑎ GIᗩ TƯ ᐯẤᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYÊᑎ ᑎGᕼIỆᑭ? - 1637589606 627 ᐯI ᔕᗩO ᑎEᑎ TIᗰ ᑕᕼᑌYEᑎ GIᗩ TU ᐯAᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYEᑎ
ᐯÌ ᔕᗩO ᑎÊᑎ TÌᗰ ᑕᕼᑌYÊᑎ GIᗩ TƯ ᐯẤᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYÊᑎ ᑎGᕼIỆᑭ? - 1637589606 472 ᐯI ᔕᗩO ᑎEᑎ TIᗰ ᑕᕼᑌYEᑎ GIᗩ TU ᐯAᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYEᑎ

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/5926343344102596
Đã được chia sẻ 1 lần, thích 4 lần.

Viết một bình luận