𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 – Xanh sang Tim Tím tái


📝 𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 – Xanh sang Tim Tím tái

…Tình hình cúm vũ hán tàu “rái kèo” thế này thì cần phải thí điểm Dịch Vụ Xanh phục vụ Khách hàng Xanh như Hulk thôi.

…Sàn, đại lý, các chủ đầu tư cần đảm bảo không gian xanh chuẩn 5k từ bảo vệ cho tới nhân viên, khách hàng tất cả phải tiêm ít nhất 1 mũi, chưa dương tính lần nào, vào ra đều xịt khuẩn khi giao dịch

…Các hàng ăn, cafe, quán xá, nhà nghỉ, khách sạn cũng vậy, bố trí khâu kiểm soát vòng ngoài về giấy xác nhận tiêm chính chủ của khách hàng, xịt khuẩn tay chân, quần áo, tiền, chỗ ngồi, chỗ nam có phường tổ giám sát kiểm tra

…Chứ không từ Vùng Xanh doanh nghiệp, cá nhân, nền kinh tế trở nên tím tái thì nguy

…Làm ơn đồng loạt Nhà ở Xã Hội thúc đẩy nền kinh tế.

…Dân có an cư thì nước mới lập nghiệp được

𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 - Xanh sang Tim Tím tái - 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 Xanh sang Tim Tim
𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 - Xanh sang Tim Tím tái - 1639040413 56 𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 Xanh sang Tim Tim
𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 - Xanh sang Tim Tím tái - 1639040413 428 𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 Xanh sang Tim Tim

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/288976568886931/permalink/540612473723338
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 3 lần.

1 bình luận về “𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐢́𝐦 𝐭𝐚́𝐢 – Xanh sang Tim Tím tái”

Viết một bình luận