ANH CHỊ TRONG NHÓM MÌNH ĐÃ AI TỪNG MẮC PHẢI NHỮNG ĐIỀU TRÊN CHƯA NHỈ ?1. Rủi ro …

ANH CHỊ TRONG NHÓM MÌNH ĐÃ AI TỪNG MẮC PHẢI NHỮNG ĐIỀU TRÊN CHƯA NHỈ ?
1. Rủi ro thứ nhất: Vướng quy hoạch
2. Rủi ro thứ hai: Bất động sản đang thế chấp
3. Rủi ro thứ ba: Bất động sản đang bị tranh chấp
4. Rủi ro thứ tư: Bất động sản chưa đủ điều kiện chuyển nhượng
5. Rủi ro thứ năm: Hợp đồng mua bán sai chuẩn
6. Rủi ro thứ sáu: Giao dịch “đúng thời điểm nhưng không đúng người”
7. Rủi ro thứ bảy: Không chú ý đến các điều khoản khi đặt cọc
8. Rủi ro thứ tám: “né thuế”
9. Rủi ro thứ chín: chất lượng bất động sản không đảm bảo
10. Rủi ro thứ mười: mất trắng vì bị lừa đảo


Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4633623703374573
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Viết một bình luận