Review bất động sản

Cập nhật dự án Thanh Long Bay - Cap nhat du an Thanh Long Bay

Cập nhật dự án Thanh Long Bay

Vị trí: Mũi Kê Gà, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận Sau 8 tháng khởi công xây dựng, các hạng mục đầu tiên trong quần thể dự án Thanh Long Bay đã dần thành hình bên cung đường … Xem thêm

Thông tin BĐS Cát Lái 09.2021 - Thong tin BDS Cat Lai 092021

Thông tin BĐS Cát Lái 09.2021

♨ – Cập nhật tiến độ Trường đại học quản lý & công nghệ (CĐT Kiến Á). Đây là trường quốc tế tiêu chuẩn Singapore. Dự án đang đẩy nhanh xây dựng toà nhà chính – Theo nghị quyết HĐQT của Khang … Xem thêm

#ReviewBatDongSan - ReviewBatDongSan

#ReviewBatDongSan

Hôm nay tới 1 vấn đề cực kỳ nhạy cảm mang tên ĐI ĐÒI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN! ACE làm nhân sự mà không để ý khoản này là mất tiền. Vì hoa hồng của anh em sẽ được hoàn lại … Xem thêm

ᐯÌ ᔕᗩO ᑎÊᑎ TÌᗰ ᑕᕼᑌYÊᑎ GIᗩ TƯ ᐯẤᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYÊᑎ ᑎGᕼIỆᑭ? - I ᔕᗩO ᑎEᑎ TIᗰ ᑕᕼᑌYEᑎ GIᗩ TU ᐯAᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYEᑎ

ᐯÌ ᔕᗩO ᑎÊᑎ TÌᗰ ᑕᕼᑌYÊᑎ GIᗩ TƯ ᐯẤᑎ ᗷᗪᔕ ᑕᕼᑌYÊᑎ ᑎGᕼIỆᑭ?

𝘝𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘮𝘶𝘢 𝘉𝘥𝘴 đ𝑒̂̉ đ𝑎̂̀𝘶 𝘵𝑢̛ 𝘩𝘰𝑎̣̆𝘤 đ𝑒̂̉ 𝑜̛̉ 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘥𝑒̂̃ 𝘥𝑎̀𝘯𝘨 đ𝑜̂́𝘪 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘩𝑎̂̀𝘶 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘮𝑜̣𝘪 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪, 𝘯𝘩𝑎̂́𝘵 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝑒̂𝘯. 𝘕𝘩𝑎̂́𝘵 𝘭𝑎̀ 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘩𝑖̣ 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘉𝘥𝘴 𝘤𝑜́ 𝘲𝘶𝑎́ 𝘯𝘩𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘥𝑢̛̣ 𝑎́𝘯, 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘷𝑎̀ 𝘭𝘶𝑜̂𝘯 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝘩𝑎̀𝘰 𝘮𝑜̛̀𝘪 𝘷𝑜̛́𝘪 … Xem thêm