Có 2 chỉ số cơ bản quan trọng ở mỗi khu vực khi “nhìn – ngó” về bất động sản. An…

Có 2 chỉ số cơ bản quan trọng ở mỗi khu vực khi “nhìn – ngó” về bất động sản. Anh Chị Em làm ở đâu thì tìm file ở khu vực đó mà xem. Ví dụ đính kèm hình.

. Trước bạ
. Tiền sử dụng đất
… (2 hình tham khảo trong comment)

Dĩ nhiên cũng có 2 cách để nghiên cứu.
1./ đọc và tự hiểu
2./ cùng nhau chém gió, cho zui

Có 2 chỉ số cơ bản quan trọng ở mỗi khu vực khi "nhìn - ngó" về bất động sản. An... - Co 2 chi so co ban quan trong o moi

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4627836000620010
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 10 lần.

1 bình luận về “Có 2 chỉ số cơ bản quan trọng ở mỗi khu vực khi “nhìn – ngó” về bất động sản. An…”

Viết một bình luận