Cũng là một ý tưởng cho các bác sale tham khảo . Bán đất như bán rau là có thật …

Cũng là một ý tưởng cho các bác sale tham khảo ?. Bán đất như bán rau là có thật .

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/368240690839113/permalink/450377865958728
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *