Đang đứng ở chỗ đất view cao nhất đẹp nhất khu vực giá đất 3 năm nay tăng chóng …


Đang đứng ở chỗ đất view cao nhất đẹp nhất khu vực giá đất 3 năm nay tăng chóng mặt… nay sắp có Vin về nữa uicha (Châu Đức – Bà Rịa)Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/3315065381897085
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 31 lần.

7 comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *