(Dành cho các bạn khi thuê nhà ở nhật)…

Điều 9
Mục 1: Bên cho thuê phải có trách nhiệm thực hiện tu sửa phòng ốc cần thiết để bên thuê có thể sử dụng. Về chi phí để phục vụ cho việc sửa chữa sẽ do bên thuê chi trả trong trường hợp do lỗi của bên thuê, còn lại nếu không phải do bên cho thuê chịu.
Mục 2: Trong trường hợp bên cho thuê (chủ nhà) thực hiện việc tu sửa theo quy định ở mục trên thì chủ nhà phải thông báo trước cho bên thuê biết. Và lúc này bên thuê không thể từ chối việc tu sửa nếu không có lí do chính đáng.
Mục 3: Khi bên thuê phát hiện ra những chỗ cần phải tu sửa thì phải thông báo cho chủ nhà và cả hai thoả thuận thử có cần thiết để tu sửa không.
Mục 4: trong trường hợp đã thông báo cho chủ nhà theo quy định ở mục trên và đã xác định cần phải tu sữa lại nhưng chủ nhà không tiến hành tu sửa mà không có lí do chính đáng hoặc có vấn đề cấp bách trong phòng thì bên thuê có thể tự mình tu sửa và chi phí tu sửa sẽ căn cứ theo như quy định ở mục 1.
Mục 5: Về việc tu sửa được nêu trong điều 4 của bảng đính kèm Không liên quan đến những quy định trong mục 1 thì bên thuê phải tự chịu trách nhiệm và tự chi trả những chi phí tu sửa đó. Hơn nữa bên thuê có thể tu sữa lại mà không cần phải thông báo cũng như được chủ nhà chấp thuận

(Dành cho các bạn khi thuê nhà ở nhật)... - Danh cho cac ban khi thue nha o nhat

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/368240690839113/permalink/486369509026230
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Viết một bình luận