Nghe sale bên Hưng Thịnh nói khách nào mua sản phẩm của Hưng Thịnh cũng lời nhưn…

Nghe sale bên Hưng Thịnh nói khách nào mua sản phẩm của Hưng Thịnh cũng lời nhưng có nhiều khách hàng ruột của Hưng Thịnh than quá… chắc phải nhờ Anh Em đánh giá lại xem sao?…Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4608946039175673
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *