NHỮNG HẬU QUẢ KHI KHÔNG ĐĂNG KÍ BIẾN ĐỘNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN•Khả năng phát sinh…

NHỮNG HẬU QUẢ KHI KHÔNG ĐĂNG KÍ BIẾN ĐỘNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN
•Khả năng phát sinh tranh chấp cao: Giao dịch bất động sản hoàn tất kể từ thời điểm các bên ký hợp đồng chuyển nhượng: Bên bán nhận tiền và bàn giao hồ sơ giấy tờ về bất động sản; Bên mua thanh toán tiền và nhận hồ sơ giấy tờ về bất động sản. Vì thế, nếu để kéo dài thời gian đăng bộ sang tên (thủ tục này do bên mua thực hiện) có thể dẫn tới trường hợp bên bán không hợp tác trong việc thực hiện thủ tục do bên bán đã chấm dứt nghĩa vụ kể từ thời điểm ký hợp đồng xong và nhận đủ tiền.
•Không thể xây dựng, sửa chữa hoặc chuyển nhượng cho người khác: Chính vì không đăng ký biến động, có nghĩa là chưa chuyển sang tên người mua nên nếu có… Khác


Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/368240690839113/permalink/457095238620324
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Viết một bình luận