Nóng: Không phải 6, nhóm nhập cảnh trái phép liên quan BN1440 có đến 8 người?

Chỉ mới xác định được 6/8 người. Nghĩa là 2 người còn xót trong cộng đồng đang là F1 của BN1440, và có thể trở thành nguồn lây mới F0 nếu nhiễm Covid-19…

Nóng: Không phải 6, nhóm nhập cảnh trái phép liên quan BN1440 có đến 8 người?


Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4641207889282821
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 31 lần.

1 comment

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *