PHÚ QUỐC – THỦ ĐỨC…

Phú Quốc đã gọi thì hôm nay thành phố Thủ Đức đã vừa trả lời. Trong không khí đón chào thời khắc trọng đại này, mình xin phép lưu ý 2 vấn đề sau:
1. Tổ chức xây dựng thí điểm bộ máy chính quyền đô thị thành phố Thủ Đức là việc chưa có tiền lệ ở nước ta nhưng hết sức cần thiết nhằm cải tổ bộ máy hành chính cồng kềnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nếu thí điểm này hiệu quả thì mô hình sẽ được nhân rộng trên cả nước, trở thành một cuộc cách mạng cải tạo bộ máy hành chính lỗi thời, không còn phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Cho nên việc dôi dư hơn 600 cán bộ do việc tinh giảm, sát nhập là điều tất yếu, là quy luật.
2. Chủ trương xây dựng Thủ Đức trở thành thành… Khác


Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4641315312605412
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Viết một bình luận