Rủi ro khi mua bán bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền…

Thứ nhất

Hợp đồng ủy quyền bản chất là một loại hợp đồng có thời hạn. Mà khi hết thời hạn đó đồng nghĩa với việc ủy quyền sẽ chấm dứt và người mua sẽ không có bất kỳ quyền hạn gì đối với bất động sản.

Thứ hai

Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền bất cứ lúc nào . Với điều kiện chỉ cần báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý. Tài sản là của bên ủy quyền nên bên ủy quyền có quyền ủy quyền cho bất cứ bên nào được nhân danh mình thực hiện các quyền hạn nhất định đối với tài sản. Đến khi bên ủy quyền không muốn ủy quyền cho người đó nữa thì họ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.
Rất nhiều trường hợp trên thực tế, người bán có ý định chiếm đoạt tài sản của người mua nên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Trong khi đó tiền thì đã nhận đủ và nhà, đất thì vẫn thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của bên ủy quyền. Lúc này, người chịu thiệt vẫn lại là người mua.

Thứ ba

Nếu người ủy quyền mất hoặc bị tâm thần, bị nghiện ma túy, các chất kích thích dẫn đến không còn khả năng làm chủ hành vi thì hợp đồng ủy quyền sẽ chấm dứt hiệu lực.

Thứ tư

Đây là giao dịch dân sự ủy quyền nhằm che giấu giao dịch mua bán quyền sử dụng đất nên hợp đồng ủy quyền sẽ có thể bị tuyên bố vô hiệu do giả tạo.

Thứ năm

Thực tế bên bán vẫn là người đứng tên hợp pháp đối với nhà, đất. Các quyền, nghĩa vụ phát sinh của bên bán đối với bên thứ ba như vay nợ ngân hàng … sẽ vẫn còn. Một khi các bên chủ nợ này yêu cầu Tòa án kê biên tài sản, bán đấu giá thu tiền để trả nợ thì lúc này bên được ủy quyền cũng không có quyền ngăn cản. Bởi sở dĩ người đứng tên hợp pháp vẫn đang là bên bán.
Do vậy, để tránh những tranh chấp không đáng có xảy ra, bên mua cần giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công chứng theo đúng quy định pháp luật và thực hiện theo trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có thể bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của mình.
Chúc các bạn thành công!

Rủi ro khi mua bán bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền... - Rui ro khi mua ban bat dong san thong qua

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4840184116051863
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Viết một bình luận