Tấm thiệp mời trên tay, thời gian địa điểm rõ ràng……

Chúc mừng Thành Phố Thủ Đức…Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4629983947071882
Đã được chia sẻ 0 lần, thích 0 lần.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *