Tiến độ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam tính đến tháng 10/2021

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2021, tuy nhiên, một số gói thầu phải xử lý nền đất yếu nhưng còn vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao có nguy cơ phải kéo dài thời gian hoàn thành toàn bộ dự án sang năm 2022.

Cầu Mỹ Thuận 2: khởi công tháng 3/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 62,7% tổng giá trị các hợp đồng, vượt khoảng 3,43% so với kế hoạch; kế hoạch hoàn thành dự án vào tháng 12/2023.

Đoạn Mai Sơn – QL45: khởi công tháng 9/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 26,1% tổng giá trị các hợp đồng; dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch vào 12/2022.

Đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết: khởi công tháng 9/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 14,32% tổng giá trị các hợp đồng; kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2022, cơ bản đang đáp ứng tiến độ.

Đoạn Phan Thiết – Dầu Giây: khởi công tháng 9/2020, khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 14,97% tổng giá trị các hợp đồng; dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch vào 12/2022.

Đoạn QL45 – Nghi Sơn: khởi công tháng 7/2021; khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 0,1% tổng giá trị các hợp đồng. Kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2023.

Đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu: khởi công tháng 7/2021; khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 0,4% tổng giá trị các hợp đồng. Kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2023.

Giải ngân đầu tư công là mục tiêu sắp tới của CP !

Tiến độ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam tính đến tháng 10/2021 - Tien do 11 du an thanh phan cao toc Bac

Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/6017703711633225
Đã được chia sẻ 5 lần, thích 37 lần.

1 bình luận về “Tiến độ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam tính đến tháng 10/2021”

Viết một bình luận