Vậy là 500 anh em Tphcm dính vào Kingsway đã chính thức “toang”…Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/368240690839113/permalink/458265995169915
Đã được chia sẻ 1 lần, thích 67 lần.

10 comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *