Vụ thâu tóm kỳ lạ tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

Bức tâm thư đầy xúc động của ông Ba Lãng, Chủ tịch C21.

Vụ thâu tóm kỳ lạ tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21


Nguồn bài viết:
https://www.facebook.com/groups/2458568224213476/permalink/4631529476917329
Đã được chia sẻ 1 lần, thích 13 lần.

2 comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *